Kúpna zmluva - Jozef Žiak

Partner: 
Jozef Žiak, Pod Traťou 319/12, 966 11 Trnavá Hora
Príloha: 
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
14.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 01/08/2017