Kúpna zmluva - Jaroslav Víťazka

Partner: 
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica
Čiastka: 
1380 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
12.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 12/10/2017