Kúpna zmluva - Jaroslav Klobušický a Mgr. Zuzana Klobušická

Partner: 
Jaroslav Klobušický a Mgr. Zuzana Klobušická, Pod Donátom 897/10, 965 01 Žiar nad Hronom
Čiastka: 
1518 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
04.04.2019
Dátum vyvesenia: 
Fri, 05/04/2019