Kúpna zmluva - Ján Janovič

Partner: 
Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
10.07.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 01/08/2017