Kúpna zmluva - Dušan Kunovský a Jana Moravčíková

Partner: 
Dušan Kunovský, Jastrabá 145, 967 01 Kremnica a Jana Moravčíková, Do Baničného 516/7, 034 01 Ružomberok
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
02.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 02/10/2017