Kúpna zmluva - Bc. Milena Bitarová

Partner: 
Bc. Milena Bitarová, Čečinová 16135/2, 821 05 Bratislava
Čiastka: 
3000 €
Dátum navrhnutia/podpisania: 
22.03.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 22/03/2018