Dohoda č. 19/27/50J/22-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

Partner: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
15.04.2019
Dátum vyvesenia: 
Wed, 17/04/2019