Dohoda č. 18/27/50J/16-NS o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z.

Partner: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Príloha: 
Dátum navrhnutia/podpisania: 
28.05.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 31/05/2018