Dohoda č. 18/27/054/29 o poskytnutí finanč. príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa ("Praxou k zamestnaniu")

Partner: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Príloha: 
Dátum navrhnutia/podpisania: 
30.01.2018
Dátum vyvesenia: 
Wed, 31/01/2018