Dohoda č. 17/27/054/289 - projekt REŠTART

Partner: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica, A. T. Sytnianskeho 1180, 969 58 Banská Štiavnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
10.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 31/10/2017