Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 0204/2013/PPÚ

Partner: 
Jastrabá agro s.r.o., Horná Ždaňa 230, 966 04 Horná Ždaňa
Príloha: 
Dátum vyvesenia: 
Thu, 06/07/2017