Dodatok č. 1 - kúpna zmluva SVB Školská

Partner: 
SVB Školská, Jastrabá 188, 967 01 Kremnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
22.02.2019
Dátum vyvesenia: 
Wed, 27/02/2019