Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, obaja bytom Jastrabá 204)

Partner: 
Pavol Mojžiška a Mária Mojžišková, Jastrabá 204
Dátum navrhnutia/podpisania: 
27.09.2018
Dátum vyvesenia: 
Thu, 27/09/2018