Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Martin Struhár, Macov 378)

Partner: 
Martin Struhár, Macov 378, 930 32 Macov)
Príloha: 
Dátum navrhnutia/podpisania: 
12.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 12/10/2017