Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Matúška a Mária Matúšková)

Partner: 
Marián Matúška a Mária Matúšková, Pod borovicami 283/8, 966 11 Trnavá Hora
Dátum navrhnutia/podpisania: 
12.12.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 12/12/2017