Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, obaja bytom Jastrabá 169)

Partner: 
Marián Masaryk a Klaudia Masaryková, Jastrabá 169, 967 01 Kremnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
21.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Tue, 21/11/2017