Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Lukáš Hric, 209)

Partner: 
Lukáš Hric, Jastrabá 209, 967 01 Kremnica
Príloha: 
Dátum navrhnutia/podpisania: 
12.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Thu, 12/10/2017