Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica)

Partner: 
Jaroslav Víťazka, Haškova 6664/87, 974 01 Banská Bystrica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
13.11.2017
Dátum vyvesenia: 
Mon, 13/11/2017