Dodatok č. 1 - kúpna zmluva (Ján Janovič, Jastrabá 163)

Partner: 
Ján Janovič, Jastrabá 163, 967 01 Kremnica
Dátum navrhnutia/podpisania: 
06.10.2017
Dátum vyvesenia: 
Fri, 06/10/2017