Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie konané dňa 16.02.2011 (obyčajné)
Wed, 16/02/2011

Zasadnutie konané dňa 03.02.2011 (obyčajné)
Thu, 03/02/2011