Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie konané dňa 04.07.2012 (obyčajné)
Wed, 04/07/2012

Zasadnutie konané dňa 02.05.2012 (obyčajné)
Wed, 02/05/2012

Zasadnutie konané dňa 20.03.2012 (mimoriadne)
Tue, 20/03/2012

Zasadnutie konané dňa 02.02.2012 (obyčajné)
Thu, 02/02/2012

Zasadnutie konané dňa 15.12.2011 (obyčajné)
Thu, 15/12/2011

Zasadnutie konané dňa 31.10.2011 (obyčajné)
Mon, 31/10/2011

Zasadnutie konané dňa 30.08.2011 (obyčajné)
Tue, 30/08/2011

Zasadnutie konané dňa 26.08.2011 (mimoriadne)
Fri, 26/08/2011

Zasadnutie konané dňa 30.06.2011 (obyčajné)
Thu, 30/06/2011

Zasadnutie konané dňa 06.06.2011 (obyčajné)
Mon, 06/06/2011