Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie konané dňa 21.11.2012 (obyčajné)
Wed, 21/11/2012

Zasadnutie konané dňa 13.09.2012 (obyčajné)
Thu, 13/09/2012

Zasadnutie konané dňa 04.07.2012 (obyčajné)
Wed, 04/07/2012

Zasadnutie konané dňa 04.07.2012 (obyčajné)
Wed, 04/07/2012

Zasadnutie konané dňa 02.05.2012 (obyčajné)
Wed, 02/05/2012

Zasadnutie konané dňa 20.03.2012 (mimoriadne)
Tue, 20/03/2012

Zasadnutie konané dňa 02.02.2012 (obyčajné)
Thu, 02/02/2012

Zasadnutie konané dňa 15.12.2011 (obyčajné)
Thu, 15/12/2011

Zasadnutie konané dňa 31.10.2011 (obyčajné)
Mon, 31/10/2011

Zasadnutie konané dňa 30.08.2011 (obyčajné)
Tue, 30/08/2011