Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie konané dňa 05.11.2014 (mimoriadne)
Wed, 05/11/2014

Zasadnutie konané dňa 30.10.2014 (mimoriadne)
Thu, 30/10/2014

Zasadnutie konané dňa 24.09.2014 (obyčajné)
Wed, 24/09/2014

Zasadnutie konané dňa 27.08.2014 (mimoriadne)
Wed, 27/08/2014

Zasadnutie konané dňa 25.06.2014 (obyčajné)
Wed, 25/06/2014

Zasadnutie konané dňa 11.06.2014 (mimoriadne)
Wed, 11/06/2014

Zasadnutie konané dňa 28.03.2014 (obyčajné)
Fri, 28/03/2014

Zasadnutie konané dňa 18.12.2013 (obyčajné)
Wed, 18/12/2013

Zasadnutie konané dňa 15.10.2013 (obyčajné)
Tue, 15/10/2013

Uznesenie OZ v Jastrabej zo dňa 19.08.2013 (obyčajné)
Mon, 19/08/2013