Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie konané dňa 07.04.2016 (obyčajné)
Thu, 07/04/2016

Zasadnutie konané dňa 05.02.2016 (obyčajné)
Fri, 05/02/2016

Zasadnutie konané dňa 02.12.2015 (obyčajné)
Wed, 02/12/2015

Zasadnutie konané dňa 02.09.2015 (obyčajné)
Wed, 02/09/2015

Zasadnutie konané dňa 27. 05. 2015 (obyčajné)
Wed, 27/05/2015

Zasadnutie konané dňa 20.04.2015 (obyčajné)
Mon, 20/04/2015

Zasadnutie konané dňa 27.02.2015 (obyčajné)
Fri, 27/02/2015

Zasadnutie konané dňa 05.11.2014 (mimoriadne)
Wed, 05/11/2014

Zasadnutie konané dňa 30.10.2014 (mimoriadne)
Thu, 30/10/2014