Zasadnutia obecného zastupiteľstva

Zasadnutie konané dňa 13.12.2017 (obyčajné)
Wed, 13/12/2017

Zasadnutie konané dňa 28.09.2017 (mimoriadne)
Thu, 28/09/2017

Zasadnutie konané dňa 20.09.2017 (obyčajné)
Wed, 20/09/2017

Zasadnutie konané dňa 23.08.2017 (mimoriadne)
Wed, 23/08/2017

Zasadnutie konané dňa 21.06.2017 (obyčajné)
Wed, 21/06/2017

Zasadnutie konané dňa 09.05.2017 (obyčajné)
Tue, 09/05/2017

Zasadnutie konané dňa 22.02.2017 (obyčajné)
Wed, 22/02/2017

Zasadnutie konané dňa 19.12.2016 (obyčajné)
Mon, 19/12/2016

Zasadnutie konané dňa 04.10.2016 (obyčajné)
Tue, 04/10/2016

Zasadnutie konané dňa 21.06.2016 (obyčajné)
Tue, 21/06/2016