Zasadnutie konané dňa 28.09.2017

Druh zasadnutia: 
mimoriadne
Dátum konania: 
Thu, 28/09/2017