Zasadnutie konané dňa 27.02.2019

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 27/02/2019