Zasadnutie konané dňa 26.06.2019

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 26/06/2019
Prijaté uznesenia: