Zasadnutie konané dňa 25.06.2014

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 25/06/2014