Zasadnutie konané dňa 23.08.2017

Druh zasadnutia: 
mimoriadne
Dátum konania: 
Wed, 23/08/2017