Zasadnutie konané dňa 22.02.2017

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 22/02/2017