Zasadnutie konané dňa 21.06.2017

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 21/06/2017