Zasadnutie konané dňa 20.09.2017

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 20/09/2017