Zasadnutie konané dňa 19.12.2016

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Mon, 19/12/2016