Zasadnutie konané dňa 17.10.2018

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 17/10/2018
Prijaté uznesenia: