Zasadnutie konané dňa 17.04.2019

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 17/04/2019