Zasadnutie konané dňa 14.06.2018

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Thu, 14/06/2018
Prijaté uznesenia: