Zasadnutie konané dňa 14.03.2018

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 14/03/2018
Prijaté uznesenia: