Zasadnutie konané dňa 13.12.2017

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 13/12/2017