Zasadnutie konané dňa 11.06.2014

Druh zasadnutia: 
mimoriadne
Dátum konania: 
Wed, 11/06/2014