Zasadnutie konané dňa 08.08.2018

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 08/08/2018
Prijaté uznesenia: