Zasadnutie konané dňa 04.09.2019

Druh zasadnutia: 
obyčajné
Dátum konania: 
Wed, 04/09/2019