Objednávky

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-27
Format: 2020-01-27
Číslo Partner Predmet Čiastka Dátum Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Geodva a.s, Sasinková 9, Žilina Objednávka č. 212012 - Geodva a.s 13.06.2012 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 22.01.2014 Stiahnuť súbor
KREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava vykonanie kontroly správnosti účtovania v obci Jastrabá 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 B.Bystrica materiál na polyfunkčný dom 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Daniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica elektroinštalačný materiál 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Noga - PRONOX, Žiar nad Hronom projektová dokumentácia - športové ihrisko 22.01.2014 Stiahnuť súbor
GEO DVA a.s., Sasinkova 9, 010 50 Žilina geometrický plán - ihrisko 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom zimná údržba miestnych komunikácií 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Anton Lečko - servis HP, Pitelová 220, 966 11 Trnavá Hora školenie BOZP 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Víťazka, Trubín 87, 966 23 Lovčica-Trubín znalecký posudok 22.01.2014 Stiahnuť súbor
GEO DVA a.s., Sasinkova 9, 010 50 Žilina geometrický plán 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Juraj Janek - Maľby a nátery, Mlynská 88/5, 966 11 Trnavá Hora maliarske a natieračské práce v ZŠ s MŠ 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava betón T20 s dovozom 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Jozef Nemec, Ihráč 108 výkopové práce 22.01.2014 Stiahnuť súbor
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska výroba hriadele na štiepkovací stroj 22.01.2014 Stiahnuť súbor