Objednávky

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-02-19
Format: 2020-02-19
Číslo Partner Predmet Čiastka Dátum Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 22.01.2014 Stiahnuť súbor
KREDIT AUDIT, s.r.o., Bratislava vykonanie kontroly správnosti účtovania v obci Jastrabá 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 B.Bystrica materiál na polyfunkčný dom 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Daniel Friebert, Veternícka 112/9, Kremnica elektroinštalačný materiál 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Noga - PRONOX, Žiar nad Hronom projektová dokumentácia - športové ihrisko 22.01.2014 Stiahnuť súbor
GEO DVA a.s., Sasinkova 9, 010 50 Žilina geometrický plán - ihrisko 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., Žiar nad Hronom zimná údržba miestnych komunikácií 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Anton Lečko - servis HP, Pitelová 220, 966 11 Trnavá Hora školenie BOZP 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ing. Ján Víťazka, Trubín 87, 966 23 Lovčica-Trubín znalecký posudok 22.01.2014 Stiahnuť súbor
GEO DVA a.s., Sasinkova 9, 010 50 Žilina geometrický plán 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Juraj Janek - Maľby a nátery, Mlynská 88/5, 966 11 Trnavá Hora maliarske a natieračské práce v ZŠ s MŠ 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava betón T20 s dovozom 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Jozef Nemec, Ihráč 108 výkopové práce 22.01.2014 Stiahnuť súbor
MZ Trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska výroba hriadele na štiepkovací stroj 22.01.2014 Stiahnuť súbor
Geodva a.s, Sasinková 9, Žilina Objednávka č. 212012 - Geodva a.s 13.06.2012 Stiahnuť súbor