Archív pripomienok

Časť webovej stránky obce Jastrabá - Archív pripomienok - obsahuje dokumenty, ktoré mohli pripomienkovať fyzické i právnické osoby obce Jastrabá. Sú rozdelené v príslušných rokoch. Tieto dokumenty už nie je možné pripomienkovať!

 

Pripomienkované do konca roka 2011

Návrh rozpočtu obce Jastrabá na rok 2011