Materská škola

Galéria škôlky   Školský poriadok MŠ

 

Údaje o materskej škole:

Názov: Základná škola s materskou školou, Jastrabá č. 188

Telefón: 0456773129

 

Riaditeľ ZŠ s MŠ: Mgr. Nikola Nižník

Zástupkyňa ZŠ s MŠ pre materskú školu: 

Učiteľka: 

Učiteľka: Eva Nárožná

Prevádzková pracovníčka: Martina Rafaelisová