Na známosť sa dáva, čujte všetci, rozprávkový les sa otvára, nech sa páči