Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmetikona zoradenia Čiastka Doručené Dátum vyvesenia Príloha
Stavi Trans s.r.o., Dolná 73/14, 967 01 Kremnica dodanie materiálu - štrk a preprava 150.66 € 23.10.2013 21.01.2014 Stiahnuť súbor
SSE a.s., IČO: 36 403 008, DIČ 2020106682 Dodávka a distribúcia elektriny 10.17 € 12.04.2012 Stiahnuť súbor
500 012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - Dom smútku -0.69 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 015 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - garáž 1.40 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - kultúrny dom 56.04 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 011 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (garáž) 3.04 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 007 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (šatne ihrisko) 12.14 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 009 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (verejné osvetlenie) 11.69 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - nedoplatok (VS) 47.67 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 016 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - OÚ VS -27.63 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 017 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - polyfunkčný dom 17.03 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 008 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (dom smútku) -26.12 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 012 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (kancelárie) -40.08 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 010 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (kultúrny dom) -101.29 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 014 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - preplatok (VS Močarany) -4.09 € 21.01.2014 04.03.2014 Stiahnuť súbor
500 019 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - telovýchovná jednota 19.59 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 013 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie 8.09 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
500 018 Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina dodávka a distribúcia elektriny - verejné osvetlenie Močarany 17.70 € 23.01.2015 10.03.2015 Stiahnuť súbor
Branislav Králik, ul.Dolná 73/14, 967 01 Kremnica dodávka a preprava materiálu 698.15 € 15.02.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor
Branislav Králik, ul.Dolná 73/14, 967 01 Kremnica dodávka a preprava materiálu 388.80 € 22.04.2013 14.06.2013 Stiahnuť súbor