Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2020-01-21
Format: 2020-01-21
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
Anton Lečko - servis HP, Pitelová 220, 966 11 Trnavá Hora hasiace prístroje 147.00 € 17.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 187.70 € 17.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Juraj Janek - Maľby a nátery, Mlynská 88/5, 966 11 Trnavá Hora maliarske a natieračské práce 1,327.43 € 23.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
STAS Valach Ján, Pod Donátom 6/83, 965 01 Žiar nad Hronom sklenárske práce 6.11 € 05.07.2013 11.12.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky za 07/2013 184.39 € 06.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Barbitrans, s.r.o., Na Vartičke 1, 965 01 Ladomerská Vieska práce s UDS a Tatrou 590.54 € 06.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, Bratislava Pevná linka + internet za 07/2013 73.82 € 06.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 792.53 € 08.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Ján Kerata - JAKER, Morovnianska cesta 1731/37, 972 51 Handlová uhlie do polyfunkčného domu Jastrabá 122 943.49 € 15.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. vývoz veľkokapacitného kontajnera, uloženie odpadu na skládku 275.10 € 15.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Jozef Nemec, Ihráč 108 výkopové práce 162.50 € 15.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Ladce Betón s.r.o., Dolnozemská 13, 850 07 Bratislava betón, doprava, nakládka, vykládka 302.22 € 20.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina Poradca 2014 49.80 € 27.08.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s. 110 l nádoba 753.70 € 05.09.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Pevná linka + internet za 08/2013 70.80 € 06.09.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Stravné lístky za 08/2013 171.59 € 09.09.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
GEODÉZIA LMPD, s.r.o., Hollého 7, 010 50 Žilina geometrický plán 750.00 € 11.09.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
MRP-COMPANY, spol. s r.o., Kpt. Jána Nálepku 607/25, 976 46 Valaská Softvér - mzdy a personalistika 26.22 € 20.09.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
Ernest Minár - EBON, Priemyselná 327, Žiar nad Hronom oprava verejného osvetlenia 349.13 € 01.10.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor
AGP s.r.o., Na Vartičke 2, 965 01 Ladomerská Vieska obklad na autobusovú zastávku 234.00 € 27.09.2013 12.12.2013 Stiahnuť súbor