Register faktúr

Obec Jastrabá zverejňuje všetky faktúry, objednávky a zmluvy na obecnej internetovej stránke www.jastraba.eu v časti Obec pod lupou v zmysle zákona č. 546/2010 zo dňa 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony obchodného zákonníka a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám obec Jastrabá.

Format: 2018-12-16
Format: 2018-12-16
Číslo Partner Predmet Čiastka Doručené Dátum vyveseniaikona zoradenia Príloha
500 176 Koperbent, s.r.o., Kopernica 137, 967 01 preprava - dôchodcovia (Turčianske Teplice) 124.80 € 21.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 177 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica montáž vodoinštalačných armatúr - vodovod IBV 340.87 € 21.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 178 GSA-AQUATHERMSYSTÉM s.r.o., Kollárova 548/15, 967 01 Kremnica materiál - vodovod IBV 983.02 € 21.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 179 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk 229.40 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 180 Plastika a.s., Novozámocká 222C, P.O.Box 52, 949 05 Nitra 5 PVCU rúry-údržba-kanalizácia 1,724.70 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 181 Kameňolom Sokolec s.r.o., 966 01 Bzenica štrk - vodovod IBV 108.50 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 182 DAMEDIS, s.r.o., Krenová 19, 602 00 Brno toner - ŠK Jastrabá 25.78 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 183 mz trade, s.r.o., Priemyselná 1, 965 01 Ladomerská Vieska materiál - údržba - kanalizácia 214.93 € 27.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 184 Andrea Václavová - ADAX, Sama Chalúpku 297/47, 967 01 Kremnica stravné lístky pre dôchodcov 625.00 € 28.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 185 MPL trading spol. s.r.o., Galvániho 8, 821 04 Bratislava materiál - rekonštrukcia šatne na ihrisku Pod Skalou 334.53 € 26.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 186 Martin Michalík - ANP, SNP 96, 965 01 Žiar nad Hronom kábel - vodovod IBV 144.00 € 27.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 187 Metro Cash & Carry SR s.r.o., Senecká cesta 1881, 900 28 Ivanka pri Dunaji občerstvenie - guláš (futbalový turnaj) 293.26 € 28.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 188 POWER BELT pohonné mechanizmy s.r.o., Slovnaftská 102/B, 821 07 Bratislava dvojitý kardánový kĺb (štiepkovačka, traktor) 106.08 € 31.07.2017 31.07.2017 Stiahnuť súbor
500 168 ICEL-autoreal s.r.o., Priemyselná 259, 965 01 Ladomerská Vieska reflex.tabule sada(PV3S), tlaková úmývačka 177.50 € 10.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 170 Horizon s.r.o., Francisciho 21, 080 01 Prešov kancelárske potreby 112.11 € 10.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 171 Le Cheque Dejeuner s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2 stravné lístky za 06/2017 515.39 € 11.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 173 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 174 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica materiál - údržba obce, vodovod IBV 501.89 € 19.07.2017 24.07.2017 Stiahnuť súbor
500 149 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava mesačný poplatok (paušál) 0.00 € 19.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor
500 150 Stavivá-Garaj, s.r.o., Zvolenská cesta 31, 974 01 Banská Bystrica cement, vápno 16.80 € 21.06.2017 14.07.2017 Stiahnuť súbor